Charitatívna činnosť je zložitá práca, ktorá si vyžaduje veľké odhodlanie. Hľadáte dobrovoľníkov či finančnú pomoc? Teraz vďaka webstránke, môžete rozpovedať celý príbeh. Vaša webstránka je základom komuníkácie. Či už ide o jednorázový projekt alebo o dlhodobú činnosť. Byť v kontakte s prispievateľmi zvládnete vďaka jednoduchej správe webstránky. Jednoducho pridáte nový článok do blogu s práve odfotenou fotkou. Sociálne siete sú dôležitou súčasťou marketingu. Ale iba  vaša stránka môže obsahovať všetky informácie na jednom miest. Žiadna činnosť sa nezaobíde bez správnych komunikačných kanálov. Nepodceňujte silu webstránky. Za dobré veci sa oplatí bojovať.