Vlastná webstránka je neodmysliteľná súčasť online marketingu. Bez stránky prichádzate o príležitosti pre prezentáciu a budovanie si značky. Je to váš vlastný priestor. Webstránku si na Pixenio vytvoríte tak jednoducho ako Facebook. Bude vyzerať stále moderne a bude sa zobrazovať aj na mobiloch a tabletoch.