Odprezentujte váš domov dôchodcov v tom najlepšom svetle. Ukážte fotografie okolia, izieb alebo vybavenia. Poskytnite informácie o svojom tíme špecialistov, odporúčania a referencie. Webstránka na Pixenio bude vyzerat stále uhladene a profesionálne. Dizajn sa automaticky prispôsobí množstvu a typu informácií, ktoré tam sami zadáte.