Vlastná webstránka je tvoj vlastný priestor. Využi ju na písanie blogu. Prezentuj články, myšlienky, cenné tipy alebo fotky. Návštevníci, ktorí ju budú čítať, ťa budú vnímať ako experta. Povedz im svoj príbeh a získaj si ich dôveru. Motivuj ich k dosiahnutiu cieľa.