Vlastná webstránka je váš najdôležitejší marketingový nástroj. Pridajte si na ňu fotografie vystúpení alebo informácie o tanečných inštruktoroch a kurzoch. Vysvetlite v čom ste odlišní. Na stránke cez Pixenio si môžete taktiež písať články alebo blog. Všetko zvládnete bez problémov aj cez mobil alebo tablet. Zákazníci si vás nájdu na Google a budú mať všetky potrebné informácie pohromade.